Ebazpena: entitate onuradunak

Entitate onuradunen zerrenda

Diru laguntza hauek emateko prozedura elkarrekiko norgehiagoka bidezkoa izan da eta 2016ko deialdiaren entitate onuradunen zerrenda Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu da, 2016-08-12ko GAOn

Liburutegia: memoriak eta dokumentuak:

Zure iritziak hobetzen laguntzen gaitu

Egin ditzakezu zure iradokizunak